مشاوره رایگان :

خطای Cannot load usrlibapachemod_suphp.so

خطای Cannot load usrlibapachemod_suphp.so
رفع خطای Cannot load usrlibapachemod_suphp.so اگر که در هاست لینوکس با خطای Cannot load usrlibapachemod_suphp.so روبرو شدید برای رفع آن از دستورات زیر استفاده کنید : [su_code] Ignoring deprecated use of DefaultType in line 59 of /etc/httpd/conf/httpd.conf cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build set...
ادامه مطلب