مشاوره رایگان :

پیکربندی Selinux در لینوکس

پیکربندی Selinux در لینوکس

پیکربندی Selinux در لینوکس

پیکربندی Selinux در لینوکس :

اگر میخواهید Selinux را Config کنید و آن را هر زمان که بخواهید خاموش و یا روشن کنید، ما در این مقاله این را به

شما آموزش میدهیم.

مرحله اول، از SSH به سرور Login شوید.

دستور را تایپ کنید و Enter را بزنید.

nano /etc/sysconfig/selinux

بعد از وارد کردن این دستور نتیجه به شکل زیر خواهد شد :

 .This file controls the state of SELinux on the system#
:SELINUX= can take one of these three values#
.enforcing – SELinux security policy is enforced   #
.permissive – SELinux prints warnings instead of enforcing   #
.disabled – No SELinux policy is loaded   #
SELINUX=permissive
:SELINUXTYPE= can take one of these two values#
,targeted – Targeted processes are protected   #
.mls – Multi Level Security protection   #
SELINUXTYPE=targeted

حالا نسبت به پیکربندی مورد نیاز ارزش SELINUX را به enforcing، permissive و یا disabled تغییر دهید.

سپس برای اعمال تغییرات کلید های Ctrl+x را زده و  Y را تایپ کنید.

بعد از انجام تمام این کار ها سرور مجازی خود را Reboot کنید.

اگر میخواهید از وضعیت Selimic باخبر شوید دستور زیر را تایپ کنید.

Sestatus

و در آخر نتیجه ای که به شما خواهد به شکل زیر میباشد :

[email protected] [~]# sestatus
SELinux status:                 enabled
SELinuxfs mount:                /selinux
Current mode:                   permissive
Mode from config file:          permissive
Policy version:                 24
Policy from config file:        targeted