مشاوره رایگان :

نحوه تغییر Port مربوط به Cpanel

نحوه تغییر Port مربوط به Cpanel

تغییر Port مربوط به Cpanel

برای نحوه تغییر Port مربوط به Cpanel مسیر زیر را تغییر دهید.

nano /var/cpanel/cpanel.config

عدد مقابل خط دارای عبارت Port را از ۲۰۸۲ به مقدار مورد نظر تغییر دهید و فایل را ذخیره کنید.

دستورات زیر را اجرا کنید:

/usr/local/cpanel/whostmgr/bin/whostmgr2 –updatetweaksettings /etc/init.d/httpd restart

 

|