مشاوره رایگان :

سرور مجازی اینترورکس

سرور مجازی اینترورکس

سرور مجازی اینترورکس (Interworx)

سرور مجازی اینترورکس (Interworx) :

اینترورکس یک کنترل پنل وب هاستینگ میباشد و میزبانی کنترل پنل یک سیستم مدیریت میزبانی وب و سرور لینوکس را برای

مدیران سرور به دستور سرور ها فراهم میکند و برای کاربران نهایی نظارت بر عملیات وب سایت را فراهم میکند.

این کنترل پنل سرور مجازی دو حالت دارد : Siteworx. NodeWorx

Nodeworx یک حالت مدیر سیتم برای مدیریت رفتار سرور و حساب siteWorx میباشد

همچنین قابلیت میزبانی وب نمایندگان فروش برای مدیریت امنیت حساب های متعدد را دارد.

siteWorx حالت صاحب وب سایت را دارد و در درجه میزبانی کاربران نهایی را دارد و مورد استفاده برای مدیریت هاست میباشد.