مشاوره رایگان :

دیتاسنتر colocrossing موفق به دریافت نشان ssae16-type-ii شد

دیتاسنتر colocrossing موفق به دریافت نشان ssae16-type-ii شد

ColoCrossing هيجان زده است از اينكه اعلام كند ما اخيرا بعد از اينكه به طور موفقيت آميزي فرايند بازرسي را به اتمام رسانديم، گواهي تيپ دوي  SSAE16 را براي جديدترين ديتاسنتر خود، Buffalo  بدست آورديم. منتشر كننده اطلاعات زيادي را در زير آورده است:

بررسي دقيق توسط شخص ثالث، تعهد تامين بالاترين سطح از امنيت و كنترل هاي محيطي ColoCrossing براي مشتريان ديتاسنتر خود را تاييد مي كند.

5 جولاي 2016

BUFFALO, N.Y.- ColoCrossing، ارائه دهنده سرويس هاي آي تي برون سپاري (outsource) شده، ابلاغيه اي در مورد استانداردها براي تاييد تعهدات شماره 16 براي ديتاسنتر Buffalo, N.Y. خود دريافت كرد. براساس ارزيابي هاي بازرسان A-Lign، ارائه دهنده راه حل هاي امنيتي و رضايت در سرتاسر كشور، اين گواهي تعهد ColoCrossing به بالاترين سطح از استانداردها از نظر عملي براي مشتريان خود را ثابت مي كند.

بازرسي كه در ديتاسنتر بوفالوي ColoCrossing صورت گرفت مشخص كرد كه مكان براي امنيت فيزيكي و كنترل هاي محيطي، با استانداردهاي SSAE16 مطابقت دارد و يا حتي فراتر از آن است. در ارزيابي سخت و دقيق، بازرسان، دقت كنترل ها و پياده سازي و كارايي كنترل ها در ديتاسنتر ما را در طول دوره 6 ماهه آزمايش كردند. گواهي ها به ويژه براي مشتريان سرويس هاي مالي ColoCrossing حياتي هستند، برهمين اساس رضايت SSAE16 اغلب ضروري است.

ColoCrossing CEO Jon Biloh اظهار مي دارد كه “ديتاسنتر بوفالوي ما به دليل نزديكي آن به شيكاگو، نيويورك سيتي و تورنتو، و تكيه آن به نيروي تجديدپذير برقابي از آبشارنياگارا، مزاياي منحصر به فرد راهبردي براي مشتريان ارائه مي دهد”. همراه با بدست آوردن رضايت SSAE16 در اين مركز يك دستاورد فوق العاده براي ColoCrossing وجود دارد. فراهم كردن و حفظ بالاترين سطح امنيت و كنترل هاي محيطي براي مشتريان ما مهم است و اين گواهي تعهد ما براي ارزشمند بودن براي آن ها را بيش از پيش تاييد مي كند.

SSAE شماره 16 استانداردي است كه به تازگي براي سرويس هاي سازمان هايي كه بوسيله هيئت هاي استانداردهاي حسابرسي (ASB) موسسه آمريكايي حسابداران رسمي (AICPA) راه اندازي مي شود، گزارش شده است.  SSAE16 كه جايگزين ابلاغيه مربوط به استانداردهاي حسابرسي شماره 70 (SAS70) مي شود، انجام تعهدات توسط يك بازرس سرويس را  براي گزارش در مورد كنترل ها در سرويس سازمان هايي (به عنوان مثال، ارائه دهندگان ديتاسنتر) كه سرويس ها را براي نهادهاي استفاده كننده تامين مي كنند، مورد توجه قرار مي دهد، بر همين اساس كنترل هاي سرويس سازمان ممكن است كه به كنترل داخلي نهاد استفاده كننده در خلال گزارشگري مالي (ICFR) وابسته باشد.

در مورد ColoCrossing

ColoCrossing يك ارائه دهنده سرويس هاي آي تي برون سپاري شده مي باشد كه اشتراك مكاني، سرورهاي اختصاصي، سرورهاي مديريت شده، جبران شكست و حتي بيشتر را براي مشتريان در سرتاسر كره زمين ارائه مي دهد. ColoCrossing در بوفالوي نيويورك واقع شده و 8 ديتاسنتر با جديدترين تكنولوژي را نشان مي دهد، بهترين سرويس را ارائه مي دهد و آپتايم را بواسطه كاركنان پرشور و آگاه، تكنولوژي مدرن و تعهد در ارسال نتايج بسيارخوب، 100 درصد تضمين مي كند. براي اطلاعات بيشتر http://www.ColoCrossing.com را ببينيد.

اظهارات آينده نگر

اظهارات در اين مطلب مطبوعاتي كه بر مبناي حقايق تاريخي نيستند، اظهارات آينده نگر هستند. اگرچه اين اظهارات برمبناي برآوردها و انتظارات فعلي مديريتي هستند، اظهارات آينده نگر به طور ذاتي نامطمئن اند. بنابراين ما به خواننده هشدارمي دهيم كه فاكتورهاي مختلفي وجود دارد كه شرايط كاري را بوجود مي آورند و نتايج اساسا از آنچه كه در اظهارات آينده نگر ما وجود دارد متفاوت است. كليه اظهارات آينده نگر در تماميتشان مقيد به اين اظهار احتياطي هستند.