مشاوره رایگان :

TCP یا Transmission Control Protocol

TCP یا Transmission Control Protocol ، هاست

TCP یا Transmission Control Protocol

TCP یا Transmission Control Protocol به معنی پروتکل کنترل انتقال میباشد.

TCP پروتکل اصلی در مجموعه پروتکل اینترنت است.

TCP در پیاده سازی شبکه اولیه است که موجب کامل سازی IP می شود. که به آن TCP/IP می گویند.

TCP ارتباطی ایمن است، درخواست شده و چک کننده خطا تحویل یک جریان از byte بین برنامه های در حال اجرا در هاست برنامه های کاربردی اصلی اینترنت مانند :

file transfer, email ,world wide web, remote administration به TCP بستگی دارد.

برنامه هایی که به سرویس انتقال داده مطمئن نیازی ندارند می توانند از پروتکل User Datagram Protocol یا همان UDP استفاده کنند

که یک سرویس Datagram بدون ارتباط ایجاد می کند که باعث کاهش نهفتگی در مقابل اعتماد پذیری می شود.

پروتکل کنترل انتقال ، یک سرویس ارتباطی در سطح متوسط بین application و IP ایجاد می کند.

که باعث ارتباط  هاست به هاست در سطح لایه انتقال می شود.

پروتکل همه فرآیند های handshaking و جزئیات انتقال و اختصاص ارتباط شبکه به برنامه ها را به عهده می گیرد.

در پایین ترین سطح پروتکل ، traffic load balancing ، و

رفتار دیگر شبکه های پیش بینی نشده ، باعث می شود که پاکت ها گم شوند ،

تکرار شوند یا خارج از نوبت دریافت شوند ، این مشکلات توسط TCP شناسایی می شوند و

در خواست ارسال دوباره داده های گم شده را می دهد و سفارش های خارج از نوبت را مدیریت می کند.

اگر داده تحویل داده نشده باقی بماند ، منبع  از این موضوع با خبر میشود.

عملیات TCP امکان دارد به 3 فاز تقسیم شود.

ارتباط باید به طور مناسب در پردازش های چندگانه handshaking، قبل از اینکه وارد فاز ارسال داده ها شود، ایجاد شود.

بعد از اینکه انتقال اطلاعات کامل شد،

اطلاعات به صورت بسته شدن مدار مجازی و رها سازی تمام منابع اختصاص داده شده خاتمه داده میشود.

هاست