مشاوره رایگان :

TCP یا Transmission Control Protocol

TCP یا Transmission Control Protocol
درباره TCP یا Transmission Control Protocol TCP یا Transmission Control Protocol که یک پروتکل اینترنت میباشد که به وظیفه کنترل کردن انتقالات را برعهده دارد. این پروتکل در پیاده سازی شبکه اولیه میباشد که باعث کامل شدن IP میباشد. به...
ادامه مطلب