مشاوره رایگان :

اتصال SubDomain به هاست دیگر

SubDomain
هاست و SubDomain اتصال SubDomain به هاست دیگر : امکان این وجود دارد نیاز داشته باشید به طور هم زمان از 2 هاست استفاده کنید! به همین منظور ما این آموزش را برای شما قرار دادیم. 1- وارد Simple DNS Zone...
ادامه مطلب

ثبت Domain در cpanel

Domain
مدیریت Domain در cPanel Domains در Cpanel: آدرس های URL برای بخش متفاوتی از وب سایت شما هستند. برای آدرس آنها از نام اصلی Domain شما به علاوه یک پیشوند استفاده می شود. بطور مثال اگر دامنه شما asanhelp.com باشد یک Subdomain برای...
ادامه مطلب