مشاوره رایگان :

خطای SSL Connection در هنگام نصب Directadmin

خطای SSL Connection در هنگام نصب Directadmin
برطرف کردن خطای SSL Connection در هنگام نصب Directadmin SSL که مخفف کلمات Secure socket Layer است پروتکلی میباشد که توسط  Netscape براي منتقل کردن پرونده های خصوصی روی اینترنت تشکیل شده اند. SSL بوسیله یک کلید شخصی عمل میکند تا...
ادامه مطلب