مشاوره رایگان :

تنظیم name server در websitepanel

تنظیم name server
تنظیم Name Server تنظیم name server در websitepanel : در  سرور ، سرویس های مورد نظر را تعریف کنید. این سرویس ها سرویس DNS می باشد که حتما مورد نیاز است. با فعال کردن این سرویس، به تنظیم کردن  آن...
ادامه مطلب

Name Server به صورت اختصاصی

Name Server
Name Server اختصاصی Name Server به صورت اختصاصی : نوعی آدرس است که به کمک آن دامنه به هاست متصل می گردد، که این عملیات توسط DNS Zone هاست و مدیریت دامنه می شود. هنگام ساخت نام سرور جدید هم هاست و...
ادامه مطلب