مشاوره رایگان :
آماده سازی درایو جدید برای اتصال به سرور
آماده سازی درایو جدید برای اتصال به سرور آماده سازی درایو جدید برای اتصال به سرور : برای اتصال به سرور مجازی جدید هر دو درایو باید پاتیشن بندی شده و از نوع Partition Table یکسان باشد. همچنین برای دیسک...
ادامه مطلب