مشاوره رایگان :
نحوه اضافه کردن SPF و DKIM رکورد
اضافه کردن SPF و DKIM رکورد برای تمام اکانت ها در Cpanel نحوه اضافه کردن SPF و DKIM رکورد برای تمام اکانت ها در Cpanel : دستور زیر را وارد کنید: [su_code] /usr/local/cpanel/bin/spf_installer username\ [/su_code] به جای username نام user مورد...
ادامه مطلب