مشاوره رایگان :
برای متوقف کردن دریافت پیام های brute force
توقف دریافت پیام های brute force برای متوقف کردن دریافت پیام های brute force در قسمت notification messages کنترل پنل direcadmin فایل زیر را ویرایش کنید:  [su_code] /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf [/su_code] سپس دستور زیر را وارد کنید: [su_code] hide_brute_force_notifications=1 [/su_code] سرویس directadmin  را restart کنید: [su_code]...
ادامه مطلب