مشاوره رایگان :

ارسال پاسخ خودکار به ایمیلها

ارسال autoresponder به ایمیلها
ارسال autoresponder به ایمیلها ارسال autoresponder به ایمیلها به شما کمک می کند تا مثلا هر زمان که پشت سیستم خود نبودید به صورت خودکار یک ایمیل با متن از پیش تعریف شده را برای کاربران ارسال کند. جهت فعالسازی وارد کنترل پنل...
ادامه مطلب

پاسخگوی خودکار ایمیل در cPanel

پاسخگوی خودکار ایمیل (autoresponders) پاسخگوی خودکار ایمیل در cPanel مثل یک ربات کار می کند. یعنی اگر کاربر به آدرس ایمیل شما یک میل ارسال کند این ربات یک متن از قبل تعیین شده را به آن کاربر ارسال می کند. برای این کار...
ادامه مطلب