مشاوره رایگان :

ICMP یا Internet Control Message Protocol

ICMP یا Internet Control Message Protocol
ICMP یا Internet Control Message Protocol ICMP یا Internet Control Message Protocol به معنی پروتکل کنترل پیام اینترنت. از پروتکل های اصلی مجموعه پروتکل اینترنت است. که توسط Device های تحت شبکه مثل rooter برای نمایش error های پیام های ارسال شده استفاده...
ادامه مطلب