مشاوره رایگان :

پاسخگوی خودکار ایمیل در cPanel

پاسخگوی خودکار ایمیل (autoresponders) پاسخگوی خودکار ایمیل در cPanel مثل یک ربات کار می کند. یعنی اگر کاربر به آدرس ایمیل شما یک میل ارسال کند این ربات یک متن از قبل تعیین شده را به آن کاربر ارسال می کند. برای این کار...
ادامه مطلب