مشاوره رایگان :

ویرایشگر vim

ویرایشگر vim
معرفی ویرایشگر vim این وبرایشگر  یکی از معروف ترین و بهترین ویرایشگرهای متن است که محیطی گرافیکی داشت و قابلی اجرا در ترمینال را دارد. چرا که ترمینال بیشتر مورد استفاده کاربران است. از معروف ترین محیط های گرافیکی gvim...
ادامه مطلب