مشاوره رایگان :

نصب Squid با Radius

نصب Squid با Radius
آموزش نصب Squid با Radius برای نصب Squid با Radius اول باید squid_radius_auth را دانلود کنید و آن را طبق روش زیر کانفیگ کنید : # cd /etc/squid/ # wget http://www.squid-cache.org/contrib/squid_radius_auth/squid_radius_auth-1.09.tgz # tar -zxvf squid_radius_auth-1.09.tgz # cd squid_radius_auth-1.09 # make # make...
ادامه مطلب