مشاوره رایگان :

Data Center چیست؟

Data Center
Data Center Data Center چیست؟ : Data Center به مجموعه‌ای از سرویس دهنده ها، زیرساخت‌های ارتباطییا امنیتی و تجهیزات الکترونیکی می گویند که برای ارایه، نگهداری و پشتیبانی از سرویس‌های تحت شبکه اینترنت اینترانت اکسترانت استفاده می شودند. دسته بندی Data Center شبکه‌های سازمانی،...
ادامه مطلب