مشاوره رایگان :

محدودیت FTP بروی IP در Directadmin

محدود کردن FTP در سرور برویIP  و یاDNS  باید فایل زیر را ویرایش نمایید: [su_code] nano /etc/proftpd.conf [/su_code] خط زیر را به دلخواه ویرایش نمایید: برای IP  : [su_code] Order allow,deny Allow from 1.2.3.4, 5.6.7.8 Deny from all [/su_code] همینطور برای آدرس...
ادامه مطلب