مشاوره رایگان :

دستورات پرکاربرد سنتوس

دستورات پرکاربرد سنتوس
معرفی دستورات پرکاربرد سنتوس یک سری دستورات برای ایجاد کردن محدودیت ها و اکتیو کردن یا غیرفعال کردن نرم افزارها و سرویسها در سرور مجازی استفاده میشوند. این دستورات پرکاربرد سنتوس شامل service, chkconfig, RunLevels، هستند. دستورات  chkconfig برای مشخص کردن...
ادامه مطلب