مشاوره رایگان :
دستورات محدود کردن دسترسی به فرستادن ایمیل در Cpanel با استفاده از کدهای زیر ارسال ایمیل را برای یک اکانت محدود کنید: تعداد ایمیل های ارسال شده برای ساعتی برای همه اکانت ها در فایل زیر ذخیره می شود. 1 /var/cpanel/maxemailsperhour برای محدود...
ادامه مطلب