مشاوره رایگان :

خطای User cron parsing error. Check crontab.conf files

خطای User cron parsing error. Check crontab.conf files
رفع خطای User cron parsing error. Check crontab.conf files اگر با خطای User cron parsing error. Check crontab.conf files مواجه شدید باید کلیه Cron های سرور مجازی را بررسی کنید. با استفاده از دستور زیر کلیه Cron ها را در فایلی...
ادامه مطلب