مشاوره رایگان :
خطای Invalid command ‘php_admin_flag’,module not included in the server configuration
آموزش رفع خطای Invalid command ‘php_admin_flag’,module not included in the server configuration اگر در زمان راه اندازی سرویس آپاچی با خطای Invalid command ‘php_admin_flag’,module not included in the server configuration به صورت زیر روبرو شدید : [su_code] Invalid command ‘php_admin_flag’, perhaps...
ادامه مطلب