مشاوره رایگان :
خطای غیر فعال کردن وردپرس بعد از ایجاد رمزدوم
رفع خطای غیر فعال کردن وردپرس بعد از ایجاد رمزدوم خیلی از کاربران برای امنیت بیشتر دو رمز برای وردپرس برای مدیریت کردن پوشه wp-admin است. شما میتوانید با وارد کردن رمزعبور دوم برای پیشگیری از ورود هکرها استفاده کنید...
ادامه مطلب