مشاوره رایگان :
استارت نشدن My Sql
احتمالا براینتان اتفاق افتاده که به علت های گوناگون سرویس MySQL روی سرور cPnale/WHM شما start نشود و وب سایتهای روی سرور شما با خطای اتصال به دیتابیس(data base) مواجه شوند در زیر به برخی از این مشکلات و علتشان و...
ادامه مطلب