مشاوره رایگان :

بروز خطا هنگام تغییر پسورد در Roundcube

خطا  در  تغییر  Password اگر هنگام تغییر رمز در roundcube  با صفحه سفید و یا خطای internal server error 500  مواجه میشوید. برای برطرف شدن این مشکل فایل زیر را ویرایش نمایید: [su_code] nano /var/www/html/roundcube/plugins/password/config.inc.php [/su_code] اگر مقدار ssl در فایل directadmin.conf...
ادامه مطلب