مشاوره رایگان :
امکان userdir مشاهده سایت با استفاده از IP و username
آموزش امکان userdir مشاهده سایت با استفاده از IP و username به طور دیفالت شما نمیتوانید سایت را با استفاده از User مشاهده کنید به این معنی که Userdir غیرفعال میشود. بعضی اوقات قبل از تنظیم کردن DNS میبایست با...
ادامه مطلب