مشاوره رایگان :

suphp چیست؟ مزایای suphp چیست؟

suphp

Suphp

suphp چیست؟ مزایای suphp چیست؟

suExec  یک ماژول آپاچی که به کاربران برای اجرای برنامه های CGI / SSI اجازه تحت USER ID می دهد.

suphp  شباهتی به suexec دارد واجازه اجرای برنامه php را با user  و group  مالک فایل را ایجاد می نماید و اجازه دسترسی را به nobody نمی دهد. این ماژول به خوبی بر فعالیت کاربران نظارت می نماید.

Suphp از دو قسمت تشکیل شده است:

mod_suphp و Suphp

ماژول آپاچی است که جایگزین mod_php شده است.

Suphp :

یک فایل باینری از نوع  setuid است که جایگزین Apache’s suexec شده است.

اگر شما از سرور در حالت اشتراکی استفاده می نمایید برای جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند suphp  را جایگزین suexec  نمایید.