مشاوره رایگان :

ایجاد پلن در هاست ویندوز در Websitepanel

ایجاد پلن در هاست ویندوز در Websitepanel

آموزش ایجاد پلن در هاست ویندوز در Websitepanel

برای ایجاد پلن در هاست ویندوز در Websitepanel میتوانید به روش زیر عمل کنید. ر مرحله اول وارد کنترل پنل هاست خود شوید  و در Account Menu در سمت چپ پنل روی Hosting plans کلیک کنید. سپس  روی گزینه ی Create Hosting plan کلیک کنید  حالا در  Plan Name یک اسم دلخواه برای پلن خود انتخاب کنید و در قسمت Plan Description نیز امکان این را دارید که توضیحاتی در مورد پلن وارد کنید. اکنون از Hosting Space اسم Hosting Space مرتبط به پلن ریسلری خود را انتخاب کنید.
در بخش Quotas نیز امکان آن را دارید که سرویس هایی را که قصد دارید روی پلن شما فعال باشد را با زدن تیک مربوطه فعال کنید.
برای یک پلن استاندارد موارد زیر میبایست فعال باشند :

در قسمت System :

Disk space, MB : مقدار فضایی که مد نظر شما است برای تعریف پلن می باشد.

Bandwidth, MB : مقدار پهنای باند برای تعریف پلن می باشد.

Domains : تعداد دامنه ای که امکان تعریف آن در پلن هست.

Sub-Domains : تعداد زیر دامنه ای که میشود در پلن تعریف کرد.

Domain Aliases : تعداد دامنه هایی که میشود در این پلن پارک کرد

در قسمت Web Sites :

Web Sites : تعداد وبسایتی که امکان تعریف آن در پلن هست.

Microsoft Web App Gallery: Disable

ASP: Enabled

ASP.NET 1.1: Enabled

ASP.NET 4.0: Enabled

ASP.NET 2.0: Enabled

PHP 4.x: Disable

PHP 5.x: Enabled

Perl: Enabled

CGI-BIN Folder: Enabled

Secured Folders: Enabled

Shared SSL Folders: 0

Web Sites Redirection: Enabled

Changing Site/VirtDir Home Folder: Enabled

Python: Enabled

Virtual Directories: Enabled

FrontPage: Disable

Custom Security Settings: Enabled

Custom Default Documents: Enabled

Dedicated Application Pools: Enabled

Custom Headers: Enabled

Custom Errors: Enabled

Custom MIME Types: Enabled

ColdFusion: Disable

ColdFusion Virtual Directories: Disable

Dedicated IP Addresses: 0

Remote Web Management: Disable

File Manager: Enabled

 

ODBC DSNs : تعداد پایگاه داده های با فایل Excel

Applications Installer : Disable

Extra Application Packs : Disable

Scheduled Tasks : تعریف تعداد کارهایی که میشود با زمانبندی تعریف کرد

Interval Tasks Allowed: Enabled

Minimum Tasks Interval, minutes: 0