مشاوره رایگان :

Interspire ایمیل بازاریاب برای WHMCS

ایمیل

Interspire بازاریاب ایمیل برای WHMCS

Interspire ایمیل بازاریاب برای WHMCS :

یک ماژول است که اجازه می دهد شما به طور خودکار به تأمین و مدیریت حساب های ایمیل Interspire بازاریاب در WHMCS بپردازید.

شما قادر خواهید بود با یک کلیک به هر حساب از مشتریان خود ورود کنید.

اجازه می دهد مشتریان برای مشاهده آمار حساب خود به طور مستقیم در منطقه مشتری به سرعت به پنل خود Interspire، اemai بازاریاب بدون نیاز به وارد کردن داده ها دسترسی داشته باشد.

IEM به صورت خودکار  به مشتریان اجازه می دهد نظارت مستقیم در WHMCS خود داشته باشند.

ویژگی های بخش مدیریت :
1- ساختن / تعلیق / Unsuspend / فسخ حساب کاربری
2- تغییر بسته بندی و رمز عبور حساب
3- ورود به هر یک از حساب interspire email  بازاریاب با یک کلیک
4- ویژگی های پیکربندی ناحیه کاربری پستها در طول محصولات