مشاوره رایگان :

ICMP یا Internet Control Message Protocol

ICMP یا Internet Control Message Protocol

ICMP یا Internet Control Message Protocol

ICMP یا Internet Control Message Protocol به معنی پروتکل کنترل پیام اینترنت.

از پروتکل های اصلی مجموعه پروتکل اینترنت است.

که توسط Device های تحت شبکه مثل rooter برای نمایش error های پیام های ارسال شده استفاده می شود.

error هایی مانند عدم برقراری اتصال به rooter یا هاست.

که البته این پروتکل با پروتکل های  TCP و UDP تفاوت دارد.

پیام های ICMP برای تشخیص یا کنترل پروسه ها یا پیدا کردن خطا های IP،و error  های ICMP مستقیما به source آدرس IP در پاکت پیام منشا می رود www.bästa-bredband.se/.

محتویات پیام های ICMP باید بازرسی شود و در ایجاد خطا پیغام مناسب نشان دهد .

بسیاری از شبکه های مفید برپایه ICMP می باشند.

دستور  traceroute با انتقال دیتاگرام IP با یک رکورد مخصوص  TTL و جستجو به دنبال TTL ، ICMP  و پیغام  “Destination unreachable” در مواقعی نمایش داده می شود.

ساختار segment آی سی ام پی :

ICMP header بعد از IPv4 header می آید و با شماره پروتکل IP مشخص می شود.

تمام بسته های ICMP 8 bits برای Header دارند.

4 bits  ابتدایی همیشه ثابت است ولی 4 بیت انتهایی به نوع بسته ICMP بستگی دارد.

پیغام خطا ICMP یک بخش داده ای دارد که شامل هدر IPV4 است ، به علاوه ی 8 bits ابتدایی داده ی بسته ی IPv4 که باعث ایجاد خطا شده.

بسته ICMP به بسته ی IPv4 جدید کپسوله می شود.

این پیغام توسط هاست استفاده می شود تا پیغام را به فرآیند مناسب متصل کند.