مشاوره رایگان :

DNS SERVER چیست و اجزای تشکیل دهنده آن

DNS SERVER چیست و اجزای تشکیل دهنده آن

DNS Server

DNS SERVER چیست و اجزای تشکیل دهنده آن

يک ليست از hostname ها و آدرسهاي IP آنها در (InterNIC ( www.internic.net که بعنوان يک پايگاه داده اي (database) شناخته مي شود ،گنجانده شده است.

اجزای تشکیل دهنده DNS

1.Logical components-DNS name space
2.Physical components-ZOnes

DNS name space :

ِساختار و سلسله مراتب استفاده از اسم domain را مشخص میکند.

Zones :

zone ها یک شی هستند که پیکربندی DNS را شامل میشوند.

  انواع zone

 

zone انواع مختلفی دارد :

Forward lookup zone
Reverse lookup zone

Forward lookup zone :

این zone اطلاعات  تبدیل اسم domain به ip address را در بردارد.

Reverse lookup zone :

این zone حاوی ip address برای host و یک pointer(اشاره گر) برای host record ها در forward lookup zone است.