مشاوره رایگان :

DHCP یا Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP یا Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP یا Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP یا Dynamic Host Configuration Protocol به معنی پروتکل کانفیگ هاست پویا است

و از پروتکل های شبکه که سرور را فعال می کند تا به طور خودکار به

کامپیوتری که در رنج اعداد مشخص شده برای کانفیگ شبکه است، IP Address اختصاص دهد.

مراحل بدین صورت است که :

1-کاربر با  DHCP client کامپیوتر را روشن میکند.

2- کامپیوتر client یک درخواست پخش broadcast request که discover یا DHCPDISCOVER نامیده می شود

ارسال میکند تا DHCP سروری را برای جواب پیدا کند .

3- آنگاه rooter ،  پکت DISCOVER را به DHCP سرور صحیح متصل می کند.

4- سپس سرور بسته های discover را دریافت میکند .

براساس در دسترس بودن و مجوز های استفاده ، سرور یک آدرس مناسب را تعیین میکند تا آن را به مشتری client بدهد.

بعد از آن به طور موقت ، سرور آن آدرس را برای مشتری رزرو می کند و

برای مشتری یک بسته پیشنهادی با همان اطلاعات آدرس ارسال می کند.

و سرور هم اقدام به Config کردن DNS سرورها ، WINS سرور ها ، NTP سرورها و دیگر سرویس ها می کند .

5- آنگاه مشتری یک بسته درخواست ارسال می کند که به سرور اعلام میکند که قصد استفاده از آدرس را دارد .

6- سرور بسته ی ACK را ارسال می کند تا به مشتری اعلام کند که آن آدرس برای مدت محدودی به او اجاره داده شده

وقتی کامپیوتر از STATIC IP استفاده می کند یعنی که

کامپیوتر به صورت  دستی برای گرفتن IP مشخص Confiug شده است .

البته یکی از مشکلاتی که در تخصیص IP های Static وجود دارد که

باعث ایجاد خطا کاربر یا توجه نکردن به جزئیات می شود ،

وقتی که 2 کامپیوتر با یک IP آدرس کانفیگ می شوند ، که در آخر باعث ایجاد تداخل و از بین رفتن منابع می شود .

پس استفاده از DHCP  که  IP آدرس داینامیک اختصاص دهد این تداخل را کاهش می دهد.