مشاوره رایگان :

Data Center چیست؟

Data Center

Data Center

Data Center چیست؟ :

Data Center به مجموعه‌ای از سرویس دهنده ها، زیرساخت‌های ارتباطییا امنیتی و تجهیزات الکترونیکی می گویند که برای ارایه، نگهداری و پشتیبانی از سرویس‌های تحت شبکه اینترنت اینترانت اکسترانت استفاده می شودند.

دسته بندی Data Center

 1. شبکه‌های سازمانی، تجاری و یا دانشگاهی (Campus)
 2. شبکه‌های خصوصی WAN
 3. فراهم کننده‌های سرویس (SP)
 4. مراکز داده اینترنتی (IDC)
 5. مراکز داده فراسازمانی (Extranet)
 6. مراکز داده محلی ( Intranet)

ساختار

سیستم شبکه

 • تجهیزات شبکه مانند سوییچ ها، مسیریاب ها
 • تجهیزات امنیتی مانند دیواره‌های آتش، IDS‌ها و IPS ها، ضدویروس‌ها و سایر سامانه‌های امنیت شبکه
 • سیستم مدیریت و پایش شبکه
 • سرویس گرها، شامل انواع سرورها و برنامه‌های مورد نیاز آن ها
 • تجهیزات غیرفعال شبکه

سیستم‌های نرم‌افزاری

 • سیستم‌های یکپارچه سازی اطلاعات
 • سیستم‌های مدیریت سیستم‌های عامل، بانک‌های اطلاعاتی و برنامه‌های کاربردی
 • سیستم‌های امنیت اطلاعات و حفظ امنیت نرم‌افزار

سیستم توزیع قدرت

 • سیستم‌های توزیع قدرت
 • سیستم‌های کنترل قدرت
 • سیستم‌های پشتیبان قدرت
 • سیستم‌های پایش قدرت و نیرو

سیستم ذخیره سازی

 • سیستم ذخیره سازی داده ها
 • سیستم پشتیان گیری و نگهداری قابل اطمینان پشتیبان ها
 • سیستم بازیابی اطلاعات

سیستم تأسیسات

 • سیستم HVAC
 • لوله کشی

سیستم فیزیکی

 • سیستم‌های کنترل دسترسی فیزیکی
 • سیستم‌های پایش فیزیکی و محیطی
 • راه کارهای مقابله با تهدیدات فیزیکی و محیطی

طراحی

طراحی مراکز داده می بایست با رعایت موارد مطرح شده صورت میگیرد.

ویژگی‌ها

 1. راه‌حل‌های امنیتی
 2. ضریب اطمینان و دسترسی بالا
 3. راه‌حل‌های امنیتی
 4. افزونگی جهت کاهش اثر خرابی

کاربری‌ ها

کاربری مراکز داده :

 1. یک پایگاه برای ارایه سرویس‌های پست الکترونیک
 2. پایگاه‌های اختصاص اشتراک مکانی و اختصاصی (Colocation and Dedicated Servers)
 3. پایگاه‌های برای ارایه سرویس برنامه‌های کاربردی (ERP، CRM…)
 4. یک پایگاه برای ارایه سرویس میزبانی وب (Web Hosting) موارد رایج مثل وب سرور، پایگاه‌های داده، FTP، Email، DNS و …

میتوانید با به کارگیری سرویس‌های ارایه شده از طرف مرکز داده وب‌گاه ها، اطلاعات و سرویس‌های شبکه خود را بر روی اینترنت اینترانت اکسترانت راه اندازی کنند