مشاوره رایگان :

مشتریان ما

مشتریان ما

در زیر برخی از دوستانی که به ما اعتماد کردند و ما را به عنوان میزبان خود انتخاب کردند را معرفی نماییم. همچنین از تمام عزیزانی که در این سالها همراه ما بودند و با نظرات خود باعث افزایش کیفیت این مجموعه گردیدند تشکر می نماییم.
خوشحالیم که بعد از 10 سال حضور در بازار پر فراز و نشیب هاستینگ ایران توانسته ایم پل سرور را به یک نام قابل اعتماد برای شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی میهن عزیزمان تبدیل نماییم تا علاوه بر میزبانی توفیق دوستی با این بزرگان را داشته باشیم.

چرا پل سرور را انتخاب کنیم؟