مشاوره رایگان :

ChildHost چیست

ChildHost چیست

ChildHost چیست

ChildHost چیست :

کار ChildHost اتصال يك يا چند دامنه به يك منبع اطلاعاتي مانند سرور مجازی میباشد.

با کمک آن میتوانید Name server ها و دامنه را به هاست منتقل کنید.

Childhost برای ساخت Name server در سمت دامنه میباشد.

در واقع ساخت Name server در DNS Zone دامنه و سرور ها صورت میگیرد.

وقتی که شما میخواهید Name server را ست کنید در صورتی که name server ها پیش تر ساخته شده باشند مشکلی بوجود نمی آید.

اما وقتی name server را از قبل ایجاد نکرده باشید و مرتبط به دامنه ما باشند، اول باید name server را ایجاد کنید.