پاکسازی زمان بندی شده ایمیل ها با Folder Auto Clean

آموزش پاکسازی زمان بندی شده ایمیل ها با Folder Auto Clean

سرویس های ایمیلی در کنترل پنل هاست  که برای کاربران در نظر گرفته میشود، حجم محدودی دارند و ممکن است بعد از مدنی ظرفیت پوشه های Inbox ، Sent Items ، Deleted Items و یا Junk  پر شوند و احتیاج به پاکسازی داشته باشند. برای پاکسازی زمان بندی شده ایمیل ها با Folder Auto Clean میتوانید ایمیل هایی که در زمان بندی های گوناگون را به صورت اتوماتیک حذف کنید.

برای داشتن دسترسی به منوی Folder Auto Clean بعد از وارد شدن به سرویس ایمیل از mail.yourdomain توجه داشته باشید که به جای yourdomain نام دامنه خود را وارد کنید. در مرحله اول وارد تنظیمات شده گزینه Folder auto clean از منوی Fltering انتخاب کنید. بعد از آن سمت راست منو روی گزینه Add rule کلیک کنید تا تنظیمات Rule را مشاهده کنید.

در این قسمت میتوانید با استفاده کردن از Option ها بک Rule برای خود ایجاد کنید. و در فسمت Folder امکان این را دارید که پوشه را برای پاکسازی انتخاب کنید. سپس در قسمت Type قادر هستید براساس سایز ، برنامه ریزی کرده و یا بر پایه تاریخ برنامه پاکسازی را تنظیم کنید.

هنگامی که میخواهید تنظیم روی سایز باشد باید مقدار حداکثر و حداقل را برای سایر آن برحسب مگابایت تعریف کنید. برای تنظیم کردن آن به صورت Date میبایست در قسمت Mail Age عمر ایمیل ها را به صورت روز وارد کنیم. تنظمات به صورتی انجام شده که محتویات پوشه Deleted Items هر 30 روز یکبار به طور کامل پاک شوند بعد از انجام دادن تغییرات میتوانید روی گزینه Save کلی کنی تا برنامه شما ذخیره شود.