اشکالات سرور مجازی با System Mail

اگز میخواهید با استفاده از ایمیل ویژگی دریافت اشکالات سرور مجازی با Change System Mail Preferences را داشته باشید به توضیحات زیر توجه کنید. :

root’s mail : کلیه خطاهایی که در سرور مجازی بوجود می آید سرور مجازی آن را به این ایمیل ارسال میکند که این گزینه دارای یک گزینه پیشفرض میباشد که درصورت استفاده از آن قادر هستید در کادر پایین گزینه یک ایمیل دلخواه وارد کنید.

nobody’s mail : کلیه خطاهای CGI به این ایمیل میفرستد که این گزینه دارای یک ایمیل پیشفرض میباشد که درصورتی که نمیخواهید از آن استفاده کنید میتوانید یک آدرس ایمیل جدید وارد کنید.

cpanel’s mail : آدرس ایمیلی که قصدر دارید بوسیله آن به کلیه Account ها ایمیل بزنید را در اینجا میتوانید وارد کنید که این گزینه نیز دارای یک ایمیل پیش فرض میباشد که درصورت استفاده نکردن از آن میتوانید یک آدرس ایمیل جدید در آن وارد کنید.