تغییر مالکیت و گروه کاربری فایل ها در لینوکس

دستور تغییر مالکیت و گروه کاربری فایل ها در لینوکس

حتما هر فایلی مالکی دارد که دسترسی های آن فایل را مشخص میکند ولی بعلاوه همین کار هر فایلی به یک گروه هم متعلق میباشد. یک گروه نماینده کاربرانی میباشد که حقوقی متفاوت از یک کاربر عادی در دسترسی به فایل ها دارند. به این معنی که با این گروه به فایل هایی دسترسی داشته باشند که فقط کارب آن ها ندارد. ما قصد داریم تا به شما تغییر مالکیت و گروه کاربری فایل ها در لینوکس را یاد دهیم. در برخی اوقات شاید برای کاربرانی که روی سرور مجازی ساخته اید یک فایل و یا پوشه قرار میدهید و شما مدیر سرور مجازی میباشید و با دسترسی Root این فایل را برای کاربرانی قرار میدهید که بعد قرار دادن آن فایل باید مالکیت فایل را ویرایش کنید یعنی کاربر را مالک آن فایل قرار دهید که بتواند از آن استفاده کند که با استفاده از دستور Chown میتوانید اینکار را انجام دهید :

[su_code]

sudo yum install epel-releaseyum update

[/su_code]

همانطور که مشاهده میکنید در دستور بالا، user name نام کاربری میباشد که قصد دارید فایل ها به این کاربر تعلق داشته باشند و همینطور Group اسم گروهی است که میخواهید فایل ها نیز به آن متعلق باشد. به همین دلیل میتوانید از دستور زیر استفاده کنید :

[su_code]

[chown username:group file1 file2 [or directory

[/su_code]

با استفاده از دستور زیر میوانید مالکیت کلیه فایل های یک پوشه را تغییر دهید :

[su_code]

  chown username:group directory /*

[/su_code]

اگر قصد دارید در زمان تغییر دادن مالکیت و گروه کاربری با استفاده از این دستور به کلیه زیر شاخه های یک پوشه هم انجام شود از دستور R استفاده کنید :

[su_code]

chown -R username:group directory

[/su_code]