گواهینامه OV SSL

درباره گواهینامه OV SSL

گواهینامه OV SSL که مخفف کلمات Organization Validated همانطور که از اسمش پیداست وظیفه تایید شرکت و یا سازمان دارای امتیاز یک سایت میپردازد. مواردی که جای بحث در رابطه با این گواهینامه دارد این است که طرقه دریافت و تایید کردن آن به چه صورت میباشد و سپس چه تفاوت هایی با گواهینامه DV در سرور مجازی خوهد داشت. در رابطه با تایید کردن و ارائه دادن این گواهیناکه، همانگونه از اسم آن مشخص میباشد کاربر باید برای تایید کردن سازمات خود در کنار تایید کردن دامنه استفاده شده انجام دهد. مراحل تایید و کردن دامنه مثل DV SSL میباشد و بعد از تایید شدن دامنه این گواهینامه فقط برای یک دامننه فعال میشود ولی با انجام دادن اقدامات لازم برای تایید کردن دامنه همینطور فرستادن ایمیل به صاحب دامنه، به ارسال کردن مدارک شرکتی هم احتیاح دارید.