آدرس سرویس cach-all

درباره آدرس سرویس cach-all

در واقع شما با استفاده از این سرویس میتوانید کلیه ایمیل هایی که به آدرس ایمیل های نامعتبر یعنی invalid در وب سایت شما فرستاده میشوند را به Inbox یک ایمیل در سرور مجازی که میخواهید وارد شود را تنظیم کنید. به عنوان مثال شما دامنه ای به اسم polserver.com دارید و در تنظیمات ایمیل فقط یک آدرس موجود میباشد یعنی my@polserver.com  که با این وجود ایمیل ها اگر آدرس ایمیل sale@polserver.com فرستاده میشوند. زیرا آدرس ایمیل مقصد نامعتبر میباشد و برگشت میخورد. اما با فعال کردن آدرس سرویس cach-all و تنظیم کردن آن روی ایمیل my@polserver.com ایمیل های ارسال شده به sale@polserver.comهم به آدرس my@polserver.com فرستاده میشود.