مرکز های VoIP و ستاره برای WHMCS

 VoIP و ستاره برای WHMCS

ستاره مرکز VoIP برای WHMCS ماژول گسترش یافته است که اجازه می دهد که شما را به ادغام سرور ستاره با WHMCS بپردازید

 با این ارتباط شما قادر خواهید بود تا به راحتی نظارت، پخش و سرچشمه تمام تماسهای VoIP بدون ترک بخش مدیریت خود انجام دهید.

ماژول  راحت نظارت از همه ستاره تماسهای VoIP از جمله لیست مفصلی از تماس های با فیلتر کردن، پیکربندی پسوند و پاسخ در قالب پاپ آپ / از، و مدیریت لیست های کنترل دسترسی را ارائه میدهد.

بدون شک جالب ترین ویژگی توانایی سرچشمه تماس از هر تعداد از مقصد و فرمت اصلی است.

علاوه بر این شما قادر به پخش هر گونه ثبت تماس ها به طور مستقیم در WHMCS شما خواهید بود!

علاوه بر این، شما می توانید ماژول را با مرکز اس ام اس ادغام کنید تا برای WHMCS به ترکیب امکانات ارائه شده توسط هر دو محصول انجام شود.

با این وجود شما قادر خوهید بود که به کارکنان  از طریق اطلاعیه اس ام اس، تماس های ناموفق ا اطلاع دهید.

همچنین دسترسی به اطلاعات کامل در مورد تماس های مشتریان خود را بدون خروج از سیستم امکان پذیر است.

ویژگی های بخش مدیریت :
1- گزارش ها مشخصات تماس با اطلاعات دقیق
2- پخش تماس ها
3- یجاد یادداشت برای هر ضبط تماس
4- نمایش پاپ آپ برای تماس های ورودی و خروجی