سرور مجازی XEN

سرور مجازی XEN

 

سرور مجازی XEN :

سرور مجازی XEN مجازی ساز پایداری است که اولین نسخه آن بوسیله آزمیشگاه کمبریج ارائه شد.

مثل سرور مجازی KVM قابلیت راه اندازی سیستم عامل های مهمان یا سرور مجازی با کرنل اختصاصی را ارائه میدهد.

در این مجازی سازی نیازی به اینکه سیستم عامل سرور میزبان باید لینوکس باشد نیست.

XEN VMM پروژه Open source میباشد که در آزمایشگاه های کامپیوتر کمبریج گسترش داده میشود.

 

خروجی این پروژه برنامه مجازی سازی XEN میباشد که امکان ایجاد و راه اندازی چندین ماشین مجازی را با توانایی اجرا بوسیله سیستم عامل های مختلف روی یک سخت افزار واحد را تهیه میکند.

توسط این ابزار سیستم عامل های مهمان به کرنل لینوکس وصل میشود و امکان هماهنگی سیستم عامل های  NetBSD/FreeBSD هم وجود دارد.

در نتیجه کاربران میتوانند با این برنامه چند سیستم عامل مهمان را روی سیستم عامل های یونیکس بدون نیاز به ویرایش و اصلاح کد و ساختار کرنل

سیستم عامل مادر راه اندازی میشود.