سرور تحت شبکه و تحت وب چیست و تفاوت آن ها در چیست

سرور تحت شبکه و تحت وب چیست و تفاوت آن ها در چیست :
سرور تحت شبکه و تحت وب چیست و تفاوت آن ها در چیست ، سرور مجازی از لحاظ نوع فعالیت و تعریفی که می توان از آن داشت از نوع تحت شبکه یا سرور تفاوتی ندارند

و از نظر دسترسی دادن و اشتراک گذاری به کاربران خود یه یک شکل عمل می کنند .

اما وقتی میگوییم تحت شبکه ، یعنی این سرور مجازی در واقع محدود به یک شبکه محلی می باشد

و زمانی که می گوییم تحت وب منظور ما شبکه جهانی اینترنت است

و با این توضیحات می توان به این نتیجه رسید :

که تفاوت اصلی تحت شبکه و یا وب بودن مربوط به کاربرانی است در این شبکه ها فعال هستند .

سرورهای موجود می توانند از نوع سرور مجازی میکروتیک ، سرور مجازی لینوکس و … باشند

تفاوت سرور تحت شبکه و تحت وب چیست :

هرگاه که این سرور مورد استفاده تحت شبکه باشد فقط و فقط تعداد محدودی کاربر در آن شبکه می توانند از آن سرور استفاده کنند

برای اتصال سیستم ها به یک سرور می بایست یک آی پی موجود باشد

که در اصل همان آدرس سرور است که سیستم ها و کاربر با آی پی و تنظیمات خاصی می توانند به سرور مجازی متصل شوند .

تمامی IP ها به دو دسته Localو Global دسته بندی می شوند

که IP های لوکال فقط برای کاربران تحت شبکه قابل مشاهده است

و برای روشن شدن این مطلب میتوان به مودمی که سرور مجازی به آن متصل است اشاره نمود

اما تمامی IP های جهانی یا همان Global در واقع برای همان محیط اینترنت تعریف می شوند

و هر سیستمی که به اینترنت متصل باشد می تواند IP ها را ببیند .

با توضیحات این مقاله متوجه می شویم که برخی از سرورها نیاز به تحت شبکه بودن و برخی نیاز به تحت وب بودن هستند ،

برای بهتر نشان دادن این مطلب می توان Print Server را به عنوان مثال نام برد

که سرور تحت شبکه و Mail Server به عنوان تحت وب استفاده می شود

و نیز در هاستینگ از میزبانی تحت وب استفاده می شود

و این نوع شبکه های برای تمامی سرورها اعم از سرور مجازی میکروتیک و یا سرور مجازی ویندوز به یک صورت می باشد .