مشاهده Statistic Problem در هاست دایرکت ادمین

مشاهده Statistic Problem در هاست دایرکت ادمین

اگر که در زمان مشاهده Statistic Problem در هاست دایرکت ادمین با خطای زیر مواجه شدید :

[su_code]

File does not exist

You must wait for the stats to be computed. This will only happen *after* logs exist

[/su_code]

سپس دستور زیر را به آن اضافه کنید :

 

[su_code]

wget -O /usr/bin/webalizer http://files.directadmin.com/services/es_6.0_64/webalizer
chmod 755 /usr/bin/webalizer
echo “action=tally&value=all&type=user” >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
yum install gd gd-devel
yum install libgd.so.2

[/su_code]

بعد از وارد کردن دستورات بالا وارد مسیر زیر شوید :

[su_code]

/usr/local/directadmin/custombuild

[/su_code]

سپس وارد دستورات زیر را وارد کنید :

[su_code]

./build update
./build clean
./build set webalizer yes
./build webalizer d
./build libjpeg
./build libpng

[/su_code]

اگر با وارد کردن دستورات بالا با خطای زیر روبرو شدید :

[su_code]

webalizer: error while loading shared libraries: libdb-4.7.so: cannot open shared object file: No such file or directory

[/su_code]

برای برطرف کردن آن دستور زیر را وارد کنید :

[su_code]

ln -s /lib/libdb-4.3.so /lib/libdb-4.7.so

[/su_code]