مجازی ساز سرور مجازی Docker

معرفی مجازی ساز سرور مجازی Docker

از زمان های قدیم مدیران سرور مجازی ها و ابر سرور مجازی ها یا همان Cloud servers مجازی سازهای مختلفی را انتخاب میکردند. Docker مجازی سازی که با تحقیقات مجازی سازی که با تحقیقات انجام شده بوسیله IBM از لحاظ کارایی یکی از بهترین انتخاب ها میباشد. ماشین های مجازی قدیمی مثل Hypervisor که توسط VMware’s ESX و انتخاب کردن دستورات باز مثل Xen و KVM سیستم عامل میزبان  Hypervisors را به اجرا درمی آورد. که احتیاج به یک سیستم عامل مخصوص برای خودش نیز هست. مجازی ساز سرور مجازی Docker کمی فرق میکند یعنی فقط به به سیستم عامل میزبان احتیاج دارد و برنامه های کانتینر در بالای سیستم عامل اجرا میشود.

امروزه کاربرد کانتینترها روز به روز درحال افزایش است. با توجه به نتایج بدست آمده از کاربرد آنها، کاربردی مساوی با بیشتر به نسبت VM ها هستند. با توجه به تحقیقات انجام شده هر دو احتیاج به یک سری تنظیمات برای پشتیبانی از I/O دارند. براساس مقیاس های اندازه گیری Linepack شرکت IBM توانسته مقدار کارایی که بدست آمده تحت تاثیر مجازی را اندازه گیری کنند و دریافتند که Docker Containers به طور کامل برنده این میدان خواهد بود.