فایل error_log

معرفی فایل error_log

فایل error_log یک فایل غیر قابل اجرا و  متنی میباشد که خطاهای سایت شما را نشان میدهد. فرض کنید که یک برنامه با پسوند php نوشته اید اما برنامه ای کامل نیست و شما خطاهای هایی در تنظیمات php.ini دریافت میکنید که اگر سرور مجازی خاموش بوده و در دسترس نباشد با یک صفحه سفید روبرو میشوید. در این قسمت حتی اگر نشان دادن خطاها را غیرفعال کرده باشید به این فایل با جزئیات و تاریخ دقیق اضافه میشوند. برای داشتن امنیت بیشتر، مدیریت سرور مجازی برای نشان دادن این خطاها را غیرفعال میکند تا هکرها به آن دسترسی نداشته باشید و شما باید فایل را بررسی کنید