دریافت ایمیل اخطار hosting resources

رفع دریافت ایمیل اخطار hosting resources

در صورتی که هنگام دریافت ایمیل اخطار hosting resources را به صورت زیر دریافت کردید :

Hello
You have used nearly(more than 80%) of your hosting resources.
your site will be suspended soon to end of current month.
please check your hosting resources
your name (user name)/youremail@youremail
your plan
disk space usage – 80%, bandwidth usage – 80%

در عبارت بالا Your name اسم شما و Username اسم کاربری شما ، youremail@youremail ایمیل شما و your plan اسم پلن سرویس میباشد. در این وضعیت فضای هاست شما 80% اشغال شده .اگر این مقدار به 100% برسد، سرویس هاست شما به طور اتوماتیک غیرفعال میشود. برای برطرف کردن این مشکل شما میتوانید وارد کنترل پنل هاست خود شده و از File manager فایل های اضافی خود را پا کنید.