خطای Roundcube connection to storage server failed

رفع خطای Roundcube connection to storage server failed

برای چک کردن این مشکل باید بررسی کنید فضای ایمیل و یا هاست شما پر نشده باشد همینطور باید فایل زیر را چک کنید و اطمینان حاصل کنید که اطلاعات localhost درست باشد میتوانید با استفاده از دستورات زیر خطای Roundcube connection to storage server failed را رفع کنید  :

[su_code]

/etc/hosts

[/su_code]

در مرحله بعدی میبایست حق دسترسی و مالکیت های مسیر پوشه های ایمیل ها را در اکانت مورد نظر چک کنید و و برای رفع کردن مشکل دستور زیر را استفاده کنید ”

[su_code]

cd /home
/etc/init.d/dovecot stop
rm -f */imap/*/*/Maildir/dovecot*
rm -f */imap/*/*/Maildir/.*/dovecot*
rm -f */Maildir/dovecot*
rm -f */Maildir/.*/dovecot*
/etc/init.d/dovecot restart

[/su_code]

همینطور میتوانید در ادامه تنظیمات Exim را هم بروز کنید :

[su_code]

wget -O /etc/exim.conf http://files.directadmin.com/services/exim.conf
wget -O /etc/exim.pl http://files.directadmin.com/services/exim.pl
chmod 755 /etc/exim.pl
cd /etc/virtual
touch blacklist_domains whitelist_from use_rbl_domains bad_sender_hosts blacklist_senders whitelist_domains whitelist_hosts whitelist_senders
if [ ! -e limit ]; then echo 0 > limit; fi
mkdir -p usage
chown mail:mail limit blacklist_domains whitelist_from use_rbl_domains bad_sender_hosts blacklist_senders whitelist_domains whitelist_hosts whitelist_senders limit usage

[/su_code]

در آخر سرویس exim را دوباره راه اندازی کنید :

[su_code]

service eixm restart

[/su_code]